I made this widget at MyFlashFetish.com.

BAYARAN KOS PENGURUSAN SMUTEM DQ 2010

MESIR

PENGURUSAN

BIL

PERKARA

JUMLAH (RM)

1.

US DOLAR 50.00 (BAYARAN KEPADA JPT)

180

(ANGGARAN)

2.

TERJEMAHAN SIJIL KELAHIRAN

50

3.

COP ENDORSEMENT WISMA PUTRA ( COP PADA 1 TERJEMAHAN SIJIL LAHIR & 1 DIPLOMA ASAL BAHASA ARAB)

20

4.

CAJ PENGURUSAN SMUTEM DQ

80

JUMLAH KESELURUHAN

330

VISA DAN TIKET

BIL

PERKARA

JUMLAH (RM)

1.

VISA

80

2.

TIKET

* 1700

JUMLAH KESELURUHAN

1780

* TERTAKLUK KEPADA HARGA SEMASA

JORDAN

PENGURUSAN

BIL

PERKARA

JUMLAH (RM)

1.

US DOLAR 40.00 (BAYARAN KEPADA JPT)

144

(ANGGARAN)

2.

TERJEMAHAN SIJIL KELAHIRAN DAN SIJIL SPM

100

3.

COP ENDORSEMENT WISMA PUTRA (COP PADA 2 TERJEMAHAN SIJIL LAHIR & 2 TERJEMAHAN SIJIL SPM)

40

4.

CAJ PENGURUSAN SMUTEM DQ

80

JUMLAH KESELURUHAN

364

VISA DAN TIKET

BIL

PERKARA

JUMLAH (RM)

1.

VISA

80

2.

TIKET

* 1700

JUMLAH KESELURUHAN

1780

* TERTAKLUK KEPADA HARGA SEMASA

0 comments