I made this widget at MyFlashFetish.com.


Fakulti (kuliyyah)

Yuran(JD)

Fakulti Kesusasteraan (Kuliyyah Adab)

16.000

Fakulkti Syariah Dan Pengajian Islam

16.000

Yuran pengajian

Yuran ‘adi

Yuran mawazi

Yuran kemasukan

-Pendaftaran

-Deposit kerosakan

-Ujian Bahasa Inggeris

-Ujian komputer

Jumlah

15.000

10.000

10.000

15.000

50.000

45.000

20.000

10.000

15.000

90.000

Yuran semester

-Semester wajib

-Semester pilihan (soifi)

35.000

17.500

85.000

42.500

Yuran subjek

1-jam

1-subjek (x 3 jam)

16.000

48.000

45.000

135.000

Anggaran yuran bagi setiap semester

1. semester wajib (semester I: sept-jan, semester II : Feb-Jun)

2. semester pilihan (semester musim panas : Jul-Ogos)

Yuran ‘Adi

Yuran Mawazi

Yuran semester wajib

-Insuran Kesihatan

-Insuran Nyawa

-Hawiyah(Kad Pelajar)

-Yuran P.O Box

-Yuran Teknologi Maklumat

-Yuran Perpustakaan

-Yuran Percetakan

Jumlah

7.000

1.000

1.000

10.000

5.000

5.000

5.000

35.000

21.000

3.000

3.000

3.000

10.000

15.000

15.000

85.000

Yuran subjek

Min- 4 subjek

Maks- 6 subjek

(48 x 4 = 227.000)

(48 x 6 = 288.000)

(135 x 4 = 625.000)

(135 x 6 = 810.000)

Jumlah minima

Jumlah maksima

35.000 + 192.000 = 227.000

35.000 + 288.000 = 323.000

625.000

895.000

Yuran Semester Pilihan

-Insuran Kesihatan

-Insuran Nyawa

-Hawiyah(Kad Pelajar)

-Yuran P.O Box

-Yuran Teknologi Maklumat

-Yuran Aktiviti Pelajar

-Yuran Perpustakaan

-Yuran Percetakan

Jumlah

3.000

0.500

0.500

0.500

5.000

2.500

2.500

2.500

17.500

10.500

1.500

1.500

1.500

5.000

7.500

7.500

7.500

42.500

Yuran subjek

Min- 1 subjek

Maks- 3 subjek

(48 x 1 = 48.000)

48 x 3 = 144.000)

(135 x 1 = 135.000)

(135 x 3 = 405.000)

Jumlah minima

Jumlah maksima

17.500 + 48.000 = 65.500

17.500 + 144.000 = 161.500

177.500

447.500

Anggaran keseluruhan yuran sepanjang pengajian selama 132 jam kredit (46 subjek), pendaftran dan lain-lain.

‘adi

JD 3,280.000

Mawazi

JD 8,950.000

0 comments